• 622766949

Pipes d’aigua, no tan sanes com semblen

las cachimbas

D’un temps ençà en molts locals arreu de l’estat s’ha posat de moda oferir, a més de les més diverses begudes alcohòliques, oferir poder fumar entre una colla d’amics una pipa d’aigua. Molta gent ho consumeix pensat que ni és perjudicial per a la salut (o molt poc) i què no crea dependencia de cap tipus. En aquest article veurem què és justament ben al contrari.

Origen de la pipa d’aigua

La pipa d’aigua té molts noms: Catximba, narguil, hooka, xixa,… i gairebé també hi ha el mateix nombre de teories sobre el seu origen. Però del que si es sap gairebé del cert el seu origen: Persia.

De persia, ràpidament es va escampar per la india i l’orient  fins arribar a àsia i a l’imperi mongol. Es va fer molt popular sobretot en les classes benestants i era senyal de distinció, a més el filtre d’aigua que conté li donava fama de ser un producte que purificava i netejava el fum que es produïa. Tot això va fer que es convertís en un acte social més i els seu consum fos molt elevat en totes aquestes societats.

 Els efectes de la pipa d’aigua a la salut

Com antuvi, es té la creença que el filtre d’aigua serveix per eliminar la major part de substàncies nocives per a la salut, fent que els riscos de fumar en catximba siguin mínims. Però els estudis han demostrat què això és totalment fals .

Aquest filtre d’aigua l’únic que aconsegueix es potenciar els sabors amb la resta de substàncies amb el que és mescla el tabac, fent que sigui més adictiva ja que qualsevol substància que millori el sabor del tabac fa augmentar les taxes de consum i les possibilitats de caure en una dependència, al igual que les cigarretes amb sabors, ja siguin convencionals o electròniques .

Es té la creença que el filtre d’aigua serveix per eliminar la major part de substàncies nocives per a la salut, fent que els riscos de fumar en catximba siguin mínims. Però els estudis han demostrat què això és totalment fals

Per tant, tenim que el fum del tabac que s’aspira es tan perjudicial com el d’una cigarreta però a més hi hem d’afegir el fum que es produeix per la combustió del carbó o la fusta què és fa servir per cremar aquest tabac. Aquest és molt ric en monòxid de carboni, quitrà, al igual que d’altres substàncies cancerígenes o precursores de malaties.

Això fa que una persona que consum tabac en pipa d’aigua absorveixi 125 cops més fum, 25 cops més quitrà, 2,5 cops més nicotina i 10 cops més monòxid de carboni que una persona que fuma cigarretes . Es tan elevat la concentració de tòxics que el consum sense tabac (només amb saboritzants, per exemple) es gairebé tan perjudicial que consumir-ne amb tabac.

La manera més fàcil de caure una dependència es no sospitar que tinguis alguna possibilitat que això t’ocurreixi, i això és el que succeeix amb la pipa d’aigua

Els estudis han relacionat el consum de pipa d’aigua amb càncer oral, de pulmò, d’estòmac, d’esòfags, de bufeta i malalties respiratòries com la MPOC, cardíaques i també amb una disminució de la fertilitat. Però també, com amb l’ús compartit compartit de la catximba hi ha més possibilitats de contraure malalties infeccioses, desde refredats, farinigtis i altres patologies respiratòries fins a herpes bucals i malalties de transmissió a través de la saliva o per contacte bucal .

Per últim no oblidem que encara que no es fumi, si està al costat de gent que està fent servir una pipa d’aigua, estem exposats als efectes del tabaquisme passiu i les malalties que poden comportar.

Facilitat de caure una dependència al tabac amb la pipa d’aigua.

La manera més fàcil de caure una dependència es no sospitar que tinguis alguna possibilitat que això t’ocurreixi, i això és el que succeeix amb la pipa d’aigua.

Ja hem parlat en aquest article que l’ús de la pipa d’aigua és sobretot social, entre grups d’amics què la van compartint  i vant fent pipades, això pot arribar a fer pensar què com el nombre de pipades és molt inferior al d’una cigarreta, la quantitat final de nicotina aspirada també ho és.

Una sessió de pipa d’aigua d’unes dos hores sigui similar per a una persona a fumar un paquet de tabac

Però en aquest raonament no és té en compte que una sessió de pipa d’aigua és pot allargar durant molt de temps, inclús arribar a una o dos hores mentre la colla d’amics xerra i passa l’estona, fent que finalment es facin moltes pipades. I  també què la concentració de nicotina en el fum que s’aspira es 2,5 cops superior al d’una cigarreta.

Això fa que una sessió de pipa d’aigua d’unes dos hores sigui similar per a una persona a fumar un paquet de tabac . Així, a més d’augmentar els riscos de malaltia a llarg termini fa que també el risc d’acabar adquirint una dependència a la nicotina siguí molt més elevat i en molt menys temps que si es fumen cigarretes i què en un futur,  es tingui la necessitat diària de consumir tabac ja sigui en pipa d’aigua o amb tota seguretat, començant a fumar cigarretes.

Situació legal de la pipa d’aigua.

En aquest apartat les lleis són clares, la pipa d’aigua es considera un producte de tabac i per tant la seva venda o consum a menors d’edat no està permesa, tingui o no tingui nicotina a la seva mescla.

La pipa d’aigua es considera un producte de tabac i per tant la seva venda o consum a menors d’edat no està permesa, tingui o no tingui nicotina a la seva mescla

Per tot això, des de Nutricionistes Barcelona et recomanen que si fumes en cachimba ho deixis de fer i si tens fills que en consumeixen els adverteixis i animis a deixar-ho.

I si cal, aquí ens tens per ajudar-te a deixar-ho!.

 

Ayúdame a difundirlo

Author: Antonio Vallejo Domingo

Enfermero desde hace 17 años y con 13 años de experiencia en la atención primaria. Cursé un posgrado en Nutrición y Dietética y poco después realicé un Máster en Tabaquismo. También soy vocal de la Junta de SEDET (Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo)