• 622766949

Com li afecta el tabac al fumador passiu

fumador pasivo

El tabac no és només perjudicial per a aquell qui el fuma. Es perjudicial per a la salut de tots aquells que estan en contacte amb un fumador, com els que estan en un ambient en el qual s’hagi fumat, encara que hagin passat dies

Què és un fumador passiu?

Podem definir com fumador passiu  aquella persona que, encara que no fumi, està exposada sovint als efectes perjudicials del tabac. Normalment es pensa que la gent només es veu afectada si es respira en un ambient carregat del fum del tabac, però com explicarem en aquest article, també es poden absorbir les substàncies perjudicials de la cigarreta a través de la pell o de la boca. Això passa especialment en nens.

Com afecta a la nostra salut el tabac dels altres?

Fumar pot provocar fins a 50 malalties diferents i afecta a gairebé tots els òrgans del cos

Les mateixes substàncies que hi ha al fum que són inspirades des de la cigarreta d’un fumador també estan presents en el fum que es alliberat al medi ambient, però estan presents en major quantitat. La quantitat de nicotina i quitrà es multipliquen per 3 i la de monòxid de carboni per 5, per exemple.

Un fumador passiu és aquella persona que, tot i no fumar, està exposat sovint als efectes perjudicials del tabac

Encara que es ventilés el fons d’una habitació on s’havia fumat prèviament, el fum del tabac s’acaba dipositant a la roba, mobles, parets, pell, cabell … i poden durar diversos mesos. Moltes d’aquestes substàncies, com les nitrosamines, interactuen amb l’ambient i es transformen en altres que tenen major poder cancerigen.

Un fumador passiu té entre un 25 i un 35% més de possibilitats de patir un infart respecte a una persona que no està exposada al fum del tabac. És un Percentatge molt semblant al de patir un càncer de pulmó, que està al voltant d’un 35% superior.

Però el fum del tabac pot afectar ràpidament a la salut d’un fumador passiu o persona no fumadora. Per exemple, abans de la llei antitabac que prohibia fumar als locals, qui no ha tornat a casa amb els ulls vermells i plorosos per culpa del fum del cigarret? Altres símptomes lleus però molt molestos que podem patir per ser fumadors passius són la tos, la irritació nasal o augment de la mucositat.

Si es troba molt temps exposat al fum del tabac també poden provocar més nombre de refredats, infeccions respiratòries, crisis asmàtiques i un EPOC de llarga durada.

Els nadons com fumadors passius

Els nens i els infants són els dumador passius més afectats pel fum del tabac per diferents motius. S’ha demostrat que els fills de fills fumadors tenen més malalties respiratòries que els de no fumadors, fins i tot les taxes d’asmàtics són superiors.

El fum del tabac els afecta des d’abans de néixer ja que a part dels riscos per a la salut del fetus si la mare fuma :baix pes en néixer, part prematur, major risc d’avortament, … Si la parella de la mare fuma davant d’ella les mateixes substàncies del tabac que respira la mare arriben a la placenta afectant la salut de la futura criatura

Quant més jove és una persona, la seva freqüència respiratòria és molt major, això fa que, en comparació, un nadó respiri un volum d’aire contaminat major que el que respira un adult i si això li sumem que el seu sistema immunitari  encara és immadur provoca que emmalalteixin més.

Els fills de pares fumadors tenen més malalties respiratòries que els de no fumadors

Però com comentàvem abans, el fum de tabac es diposita en tots els objectes que hi ha a la seva abast i roman en ells durant setmanes. Quan un nadó juga al terra o al sofà, si aquest té nicotina o altres substàncies del tabac, pot absorbir-les a través de la pell i via oral si es posa a la boca un joguet o qualsevol altre objecte.

Com evitar el fum de segona mà?

L’única manera que tant el fum de segona mà (estar al costat d’una persona que està fumant) com el de tercera mà (absorbir les substàncies del tabac en una habitació on algú ha fumat dies anteriors) no afectin als no fumadors és que s’eviti fumar en qualsevol espai tancat.

Fumar al balcó, la cuina o en una habitació on no hi ha ningú no és eficaç perquè el fum del tabac és un gas i es distribueix uniformement per tota la casa. Fins i tot en un estudi es van trobar restes de substàncies del fum del tabac en domicilis de no fumadors que abans d’ells vivien persones fumadores.

Si voleu més informació de com afecta el tabaquisme passiu a la nostra salut, consulta el nostre vídeo on expliquem les diferències entre el tabaquisme de segona, tercera i quarta mà.

Ayúdame a difundirlo

Author: Antonio Vallejo Domingo

Enfermero desde hace 17 años y con 13 años de experiencia en la atención primaria. Cursé un posgrado en Nutrición y Dietética y poco después realicé un Máster en Tabaquismo. También soy vocal de la Junta de SEDET (Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo)

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*